Začiatok spoločnosti REGAS, s.r.o. siaha do roku 2007, kedy bola založená pod názvom LAPIS – Ladislav Pista. V roku 2011 sa spoločnosť pretransformovala pod novým názvom REGAS, s.r.o., s rovnakým predmetom podnikania.

Naša spoločnosť sa zaoberá odbornou činnosťou na vyhradených technických zariadeniach plynových a tlakových, výkonom odborných prehliadok, odborných skúšok (revízií), školení, montážou, údržbou a servisom, v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009  Z.z.