REGAS,s.r.o.
Beckovská 1604/21
91501 Nové Mesto nad Váhom

Spoločnosť zapísaná v OR okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro, vložka číslo 25075/R

IČO : 46350314
DIČ: 2023338284
IČ DPH: SK 2023338284

Ladislav PISTA
Konateľ spoločnosti

Telefón: 0902 281 484
E-mail: regas.nm@gmail.com
E-mail: regasnm@regasnm.sk

Mgr. Lukáš PISTA
Konateľ spoločnosti

Telefón: 0948 039 500
E-mail: regas.nm@gmail.com
E-mail: regasnm@regasnm.sk